Valitun aineiston tiedot Paikkatietohakemistossa

 

Nimi suomeksiHelsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Naturskyddsområden
Nimi englanniksiNature in Helsinki - Nature reserves
KuvausAineisto sisältää Helsingin hallinnollisten rajojen sisällä olevat luonnonsuojelualueet. Aineistoon kuuluu myös Sipoonkorven kansallispuiston Helsingin kunnan alueella oleva osa.

LUONNONSUOJELUALUEET

Luonnonsuojelualueet on perustettu kulloinkin voimassa olevan luonnonsuojelulain mukaan (luonnonsuojelulaki 71/1923 tai luonnonsuojelulaki 1096/1996).

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;
2) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
3) alue on erityisen luonnonkaunis;
4) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
5) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai
6) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Luonnonsuojelualueiden rauhoitusprosessi kaupungin omistamilla alueilla: Rauhoitusesityksen valmistelee Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Sen jälkeen ympäristölautakunta käsittelee sen ja pyytää lausunnot eri hallintokunnilta, alueen naapureilta ja muilta mahdollisilta asianomaisilta.

Lausuntokierroksen ja mahdollisten muutosten jälkeen rauhoitusesitys etenee kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon. Luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspäätöksen tekee lopulta Uudenmaan Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut kaupunginvaltuuston esityksestä.

Luonnonsuojelualueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Varsinaiset hoito- ja kunnostustoimet tekee Kaupunkiympäristön toimiala.

Kunkin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset ja liikkumisrajoitukset on kerrottu suojelupäätöksessä, jotka on linkitetty luontotietojärjestelmään.


Valtion omistamat luonnonsuojelualueet on rauhoitettu asetuksella.


SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTO

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu vuonna 2011 ja se on kokonaispinta-alaltaan 1 857 ha eli 18,57 km². Kansallispuisto ulottuu Sipoon, Vantaan ja Helsingin alueille. Luontotietojärjestelmässä on alueesta vain Helsingin kunnan alueella oleva osa. Kansallispuistojen hoidosta vastaa Metsähallitus.
Mittakaava
ErotuskykyVirallinen rajaus on nähtävissä kohteiden suojelupäätöksistä.
KoordinaatistoEi määritelty
Vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
KorkeusjärjestelmäEi määritelty
Alueellinen kattavuusAineisto sisältää Helsingin kaupungin hallinnollisen alueen luonnonsuojelualueet ja Helsingin kaupungin alueella olevan osan Sipoonkorven kansallispuistosta. Helsingin kaupunki omistaa luonnonsuojelualueita myös muiden kuntien alueella: - Elisaaren tammisto, Inkoon sisäsaaristossa - Bengtsårin lehto, Hangossa Hankoniemen pohjoispuolella - Eestiluodon Alörsörnen-Alören, Sipoon ulkosaaristossa Helsingin rajan tuntumassa - Östersundomin lintuvedet Sipoossa Helsingin rajan lähellä - Nuuksion Kaitalampi Espoossa
Käyttötarkoitus
JakelutapaHelsingin paikkatietopalvelu. Katselukäyttö ja kohderajausten lataus.
TallennusmuotoAineistoa ylläpidetään Oracle-tietokannassa, paikkatietopalvelussa aineiston lataus shp, gml.
Vakioitu tuloste
KäyttöehdotAineisto on tarkasteltavissa Helsingin paikkatietopalvelun Ympäristö ja luonto -osassa yleisö ja virka -profiileissa.
Julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
Hinta
Ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
Omistava organisaatio
Aineiston julkaisupäivämääräv. 1948 (Tiiraluodon rauhoitus) lähtien.
Ylläpitotiheys
Ajantasaisuus
Ajantasaisuuspäivämäärä
Historiatieto
Ylläpitomenetelmat
Tietolähde
Tiedonkeruumenetelmä
Tiedonkeruuvaihe
TiedonkeruutilaJatkuva ylläpito
Yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
Yhteyshenkilö 2(Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-)
Resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
Liitännäisresurssi
PaikkatietopalvelutyyppiKatselupalvelu
Teema 1Luonto
Teema 2Ei teemaa
Aiheluokka 1Ei aiheluokkaa määritetty
Aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
Aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
Inspire-tunnus
AvainsanatLuonnonsuojelualue, luonnonsuojelu, suojelualue, kansallispuisto
Avainsanat (Gemet)
Julkaisuajankohta
Aineiston päivityspäivämäärä
Sääntöjenmukaisuus
Metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
Verkko-osoitehttps://www.hel.fi/luontotieto
Metatietojen päivitys25.11.2021 16.30.46
Muut tiedot

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki/Paikkatietopalvelutiimi