Valitun aineiston tiedot Paikkatietohakemistossa

 
nimi suomeksiHelsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
nimi ruotsiksiHelsingfors naturdata - Värdefulla geologiska object
nimi englanniksiNature in Helsinki - Important geological sites
kuvausAineisto sisältää Helsingin arvokkaat geologiset ja geomorfologiset kohteet.

Kohteet on jaettu kahteen luokkaan, (1) kallioperän ja (2) maaperän kohteisiin. Ne on edelleen jaettu kohdetyyppeihin, joilla on kaksinumeroinen tunnus seuraavasti:

11 kivilajit ja mineraalit
12 hiidenkirnut ja vastaavat
13 muut kallion pinnan rakenteet (esim. silokalliot)
14 kallion suurrakenteet (esim. jyrkänteet, murrokset, luolat)
15 historialliset kaivokset ja louhokset

21 mineraalimaalajien muodostumat (esim. harjut, muinaisrannat)
22 siirtolohkareet
23 eloperäiset maalajimuodostumat (esim. turve- ja liejukerrostumat)
25 historialliset maa-ainesten ottopaikat ja vastaavat.

Jokaisella kohteella on kaksiosainen tunnus, jonka ensimmäinen kaksinumeroinen osa kuvaa kohteen tyyppiä ja toinen osa on kohdetyyppikohtainen juoksevan numero. Esim. 22-003 on siirtolohkare nro 3. Kohteille on annettu arvoluokka (1, 2 tai 3), jossa 1 on arvokkain.

Kohdeluettelon kattavuus riippuu kohdetyypistä, sen löydettävyydestä ja yleisyydestä. Esimerkiksi säilyneet harjut on luetteloitu kattavasti, mutta kivilajikohteita, hiidenkirnuja, rantamerkkejä ja siirtolohkareita on todennäköisesti kuvaamatta useita. Tiedot kohteista perustuvat aihetta käsitelleisiin raportteihin, henkilökohtaisiin tiedonantoihin ja tekijän havaintoihin.

Kohdetiedoissa lyhenne m.p.y = meren pinnan yläpuolella.
mittakaava
erotuskyky
koordinaatistoEi määritelty
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuusAineisto kattaa koko Helsingin kaupungin hallinnollisen alueen. Kohdeluettelon kattavuus riippuu kohdetyypistä, sen löydettävyydestä ja yleisyydestä. Esimerkiksi säilyneet harjut on luetteloitu kattavasti, mutta kivilajikohteita, hiidenkirnuja, rantamerkkejä ja siirtolohkareita on todennäköisesti kuvaamatta useita.
käyttötarkoitusHelsingin arvokkaiden geologisten kohteiden osoittaminen, paikantaminen ja kuvailu.
jakelutapa
tallennusmuotoAineistoa ylläpidetään Oracle-tietokannassa. Paikkatietopalvelussa latauspalvelu (shp, gml)
vakioitu tuloste
käyttöehdotAineisto on tarkasteltavissa Helsingin paikkatietopalvelun Ympäristö ja luonto -osan julkisessa ja virkaprofiilissa. Palvelussa on myös latauspalvelu.
julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
hinta
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
omistava organisaatio
aineiston julkaisupäivämääräKartoitus v. 2003 alkaen. Ks. kohta historiatieto.
ylläpitotiheys
ajantasaisuus
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatietoTiedot perustuvat geologi Antti Sallan vuonna 2003 tekemään selvitykseen Arvokkaat geologiset kohteet Helsingissä ja siihen liittyvään täydennysselvitykseen vuodelta 2004. Aineistoa on vielä täydennetty v. 2005 ja 2006 lisäkartoitusten perusteella sekä vuodelta 2008 olevalla aineistolla liitosalueen geologisista kohteista. Muutama kohde on lisätty v. 2011. Vuonna 2012 aineistoon on tehty päivitys, jossa lisätty uusia kohteita ja päivitetty osa vanhoista kohteista. Kohteita on myös poistettu luontotietojärjestelmästä. Tammikuussa 2015 aineistoon on lisätty julkaisun Helsingin kalkkikalliot kohteet arvoluokkineen (Antti Salla: Helsingin kalkkikalliot. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2014.), Isosaaren arvokkaat geologiset kohteet, ja lisäksi on päivitetty tai tarkennettu usean kohteen rajausta. Vuoden 2017 päivityksessä (maastotiedot ja ilmakuvatarkastelu 2016) lisättiin uusia kohteita, poistettiin tuhoutuneita kohteita ja joidenkin kohteiden rajausta päivitettiin.
ylläpitomenetelmat
tietolähdegeologi, ympäristötarkastaja Antti Salla
tiedonkeruumenetelmä
tiedonkeruuvaihe
tiedonkeruutilaJatkuva ylläpito
yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
yhteyshenkilö 2- (-)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi
paikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
teema 1Luonto
teema 2Ei teemaa
aiheluokka 1Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
inspire-tunnus
avainsanatkallioperä, maaperä, geologia, arvokas kohde
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta
aineiston päivityspäivämäärä
sääntöjenmukaisuus
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
verkko-osoitehttp://www.hel.fi/luontotieto
metatietojen päivitys2017-05-23 16:00:08
muut tiedotViittaus tarkempaan aineistokuvaukseen: Aineistoa koskevat julkaisut: - Salla, Antti: Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004. (http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Asiakaspalvelu/Julkaisut/Julkaisut/Julkaisu_06_04_yhteenveto) - Salla, Antti: Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingin vuoden 2009 liitosalueella. (http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/1b61030045de2c16901df603fa464144/geologia.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1196699241&CACHEID=1b61030045de2c16901df603fa464144) Raportti on osa julkaisua: Raimo Pakarinen ja Ville Hahkala (toim.): Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen luontoselvityksiä. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2011.(http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/48d9da8045de3992907bf603fa464144/Julkaisu_01_11_net.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=48d9da8045de3992907bf603fa464144)

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki/Paikkatietopalvelutiimi