Valitun aineiston tiedot Paikkatietohakemistossa

 

Nimi suomeksiHelsingin luonto - Tärkeät lintualueet
Nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Viktiga fågelområden
Nimi englanniksiNature in Helsingfors - Important bird areas
KuvausTärkeät lintualueet -aineisto sisältää kohteet, jotka ovat raportissa Ellermaa Margus, Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017. Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-18.pdf.
Lisäksi aineistossa on 36 kpl aikaisemmasta Arvokkaat lintukohteet -aineistosta tähän luokkaan siirrettyjä kohteita.

Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017: Tärkeiden lintualueiden määrittely perustuu vuosina 2008-2017 pääasiassa vapaaehtoistyönä tehtyihin perimälinnustokartoituksiin. Aineisto ja menetelmät on kuvattu raportissa Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017. Raportissa on kuvattu myös lajeittain edustavimmat pesimäalueet Helsingissä, merkittävien lajien osalta.

Tärkeät lintualueet on Ympäristöpalveluissa arvotettu luokkiin 1, 2 ja 3: Jos Tringan rajaama alue leikkaa IBA-rajausta (kansainvälisesti tärkeä lintualue), FINIBA-rajausta (Suomen tärkeä lintualue) tai Maali-rajausta (Maakunnallisesti tärkeä lintualue), on se arvoluokkaa 1. Muut Tringan rajaamat kohteet ovat arvoluokassa 2. Aikaisemmasta arvokkaiden lintukohteiden aineistosta tähän siirretyt kohteet ovat arvoluokkaa 3.
Mittakaava
Erotuskyky
KoordinaatistoEi määritelty
Vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
KorkeusjärjestelmäEi määritelty
Alueellinen kattavuusAineisto ei kata koko Helsinkiä.
Käyttötarkoitus
Jakelutapa
Tallennusmuoto
Vakioitu tuloste
Käyttöehdot
Julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
Hinta
Ylläpitävä organisaatio-
Omistava organisaatio
Aineiston julkaisupäivämäärä
Ylläpitotiheys
Ajantasaisuus
Ajantasaisuuspäivämäärä
Historiatieto
Ylläpitomenetelmat
Tietolähde
Tiedonkeruumenetelmä
Tiedonkeruuvaihe
TiedonkeruutilaEi tietoa
Yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
Yhteyshenkilö 2Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
Resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
Liitännäisresurssi
PaikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
Teema 1Ei teemaa
Teema 2Ei teemaa
Aiheluokka 1Ei aiheluokkaa määritetty
Aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
Aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
Inspire-tunnus
Avainsanatlintu, linnusto, luonto, Helsinki, saaristo, metsä, lintuvedet
Avainsanat (Gemet)
Julkaisuajankohta
Aineiston päivityspäivämäärä
Sääntöjenmukaisuus
Metadatan vastuutaho-
Verkko-osoite
Metatietojen päivitys12.2.2023 15.18.11
Muut tiedot

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki/Paikkatietopalvelutiimi