Valitun aineiston tiedot Paikkatietohakemistossa

 

nimi suomeksiHelsingin luonto - Liito-oravan elinalueet
nimi ruotsiksi
nimi englanniksi
kuvausAineisto sisältää vuoden 2019, 2020, 2021 ja 2022 liito-oravaselvityksissä rajatut liito-oravan elinalueet. (Aikaisemmissa v. 2014, 2016 ja 2018 selvityksissä kaikki alueet ovat ydinalueita. Ydinalueet ovat erillisenä aineistotasona.)
Liito-oravan elinalueiksi on tulkittu ne, joista jätöksiä on löytynyt vain muutaman puun luota, eikä pesäpaikkoja ole tiedossa. Jätökset ovat usein olleet vanhan näköisiä ikään kuin liito-orava vain olisi vieraillut paikalla.

Tarkempi aineistokuvaus on julkaisussa:
Lammi, E. & Routasuo, P. (2019). Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019. Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:21.
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-21-19.pdf

Vuoden 2020 ja 2021 liito-oravakartoitusten raporttia ei ole vielä julkaistu.
mittakaava
erotuskyky
koordinaatistoETRS-GK25
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuus
käyttötarkoitus
jakelutapa
tallennusmuoto
vakioitu tuloste
käyttöehdot
julkinen saatavuusjulkinen saatavuus osittain
hinta
ylläpitävä organisaatio-
omistava organisaatio
aineiston julkaisupäivämäärä
ylläpitotiheys
ajantasaisuus
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatieto
ylläpitomenetelmat
tietolähde
tiedonkeruumenetelmä
tiedonkeruuvaihe
tiedonkeruutilaEi tietoa
yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
yhteyshenkilö 2Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi
paikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
teema 1Luonto
teema 2Ei teemaa
aiheluokka 1Eläin- ja kasvikunta
aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
inspire-tunnus
avainsanatluonto, liito-orava, kaupunkiluonto
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta
aineiston päivityspäivämäärä
sääntöjenmukaisuus
metadatan vastuutaho-
verkko-osoite
metatietojen päivitys12.7.2022 9.23.59
muut tiedot

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki/Paikkatietopalvelutiimi