Helsingfors Karttjänst - Bruksanvisningar

Allmän information

Dölja eller visa hjälp

Övergripande beskrivning
Tjänsten som är implementerad med Sitowises SpatialWeb-teknik erbjuder ett interaktivt sätt att använda kartor och granska objekt. I tjänsten kan man fritt röra sig mellan olika kartfönster och sökfunktioner, byta kartor, påverka vad som visas på kartan samt använda olika kartfunktioner.

Tekniska krav för tjänsten
Tjänsten fungerar med följande webbläsare: Internet Explorer 11 och nyare, Microsoft Edge, Firefox, Chrome och Apple Safari. Webbläsaren bör ha JavaScript stöd på och kakor (cookies) bör vara tillåtna.

Tjänsten rekommenderas för användning med Google Chrome.

Komma igång
Tjänstens språk kan väljas från sidans högra överkant. Utgångsspråket är finska. Användingen av tjänsten kan börjas med att välja material (kartor, osv.) från vänstra kantens "Kartlager" meny eller söka ett objekt med Sök-funktionen.

Yleisnäkymä uudesta käyttöliittymästä

Rörelse på kartan
Rörelse på huvudkartan sker genom att dra kartan med musen. Kartans flyttning sker genom att hålla vänstra musknappen i botten och dra kartan i den önskade riktningen. Kartfönstrets justering kan ändras med att peka en ny position i minikartan som är nedre högra hörnet.
I kartfönstrets högra övrekant finns ”Zooma in”- och ”Zooma ut”-verktygen. Kartan zoomas in med plus-knappen och zoomas ut med minus-knappen. Tittningsdistansen kan även väljas med att flytta knappen som är på rullningslistan uppåt eller nedåt. Ytterligare kan kartfönstrets zoomas in till ett objekt med musens dubbelklickning. Med en mus som har rullegenskaper kan kartan zoomas in med att rulla framåt och zooma ut med rulla bakåt.

Kartfunktioner
Kartfunktionerna finns i kartfönstrets vänstra övre kant.

Kuva karttatyökaluista

Matterar den valda grundkartan/grundkartor och framhävar objekt som är på. Man kan också mäta ruttens längd eller områdets area om man klickan på linjal. Om man klickan på A, visar namnen på kartan för objekten i de valda objektkategorierna. Anpassa funktion anpassar alla valda objektkategoriers objekt till kartfönstret. Med koordinatverktyg får man koordinat från en punkt som är plaserats om kartan. Verktyg stöds två olika koordinatsystemer: EPSG:3879 och WGS84.

Sök  

Dölja eller visa hjälp

Med Sök-funktionen kan man söka objekt som är i tjänsten. Sökningen sker från sidans vänster överkant. Sökningen kan utföras som en ordsökning eller en utvidgad sökning.

Ordsökning

Normal sökning

I det tomma sökfältet skrivs adressen för objektet som söks. Sökningen söker objektets namn enligt de inmatade tecknena. I sökningen finns det en förutsägande textsökning, dvs. sökfältet erbjuder färdiga objekt från tjänsten som passar till ordet du har skrivit.

Sökningen sker genom att klicka förstoringsglasikonen på högra sidan av sökfältet eller med att trycka Enter-tangenten. Andra möjliga sökobjekt kan vara ortnamn, stadsdel, tjänst, fastighetsbeteckning, byggnadens namn eller byggnadsbeteckning.Utökad sökning

Bilden av utökad sökning

Vid första välja en klass frpn Objektgrupp och sedan klicka på sök. Du ska få en lista med resultater och de också visas på kartan.

Sökresultater
Genom att klicka ett objekt från listan flyttat kart vyn till sökobjektets område. Genom att klicka objektets symbol på kartan kan man se objektets information. Ifall det på kartan finns flera objekt på varandra, visas en rullgardinsmeny varifrån man kan välja det önskade objektet.


Bilden av sökresultater

Om du öppnar sökresultaten till datatabellutsikt kan du exportera resultaten. Verktyg stöds många olika dataformater lika som Excel, GML, KML, AutoCAD, EsriShape, GeoPackage.

Bilden av sökresultat exportverktyg


Kartlager

Dölja eller visa hjälp

Kartans visande och bytande
Bakgrundskartan som visas i tjänsten kan bytas genom att klicka kartans namn från listan eller genom sätta ett kryss i rutan framför det önskade materialet. Kartor kan betraktas på varandra genom att välja flera kartskikt samtidigt. Genom att ta bort krysset i rutan framför kartskiktet avlägsnas kartskiktet från kartfönstret.

Kuva uudesta aineistopalkista


I nedanför bilden finns det vita baskartan ovanpå en ortofoto:

Kuva kahdesta aineistosta päällekkäin

Kartlagers metadata
Infosymbol öppnar metadatadokument (på finska) som är bevarat i Helsingfors GIS-register.

Kuva uudesta aineistopalkistaVisande av objekt på kartan
Man väljer materialen som visas på kartan. En objektkategori öppnas genom att sätta ett kryss i lådan framför den önskade kategorin. Objektkategorin som visas i tjänsten kan bytas genom att klicka objektkategorins namn på listan eller byta krysset i lådan framför det önskade materialet. Material kan betraktas samtidigt på varandra genom att välja flera objektkategorier samtidigt. Genom att ta bort valet framför objektkategorin avlägsnas objekten från kartan.

Objektens information
Med att på kartan sätta musens pekare på objektets symbol visas objektets information. Genom att klicka objektets symbol på kartan visas objektets detaljerade information. Ifall det på kartan finns flera objekt på varandra, visas en rullgardinsmeny varifrån man kan välja det önskade objektet.

Kuva kohdetietojen hoveroitumisesta

Genom att klicka objektets symbol på kartan visas objektets detaljerade information. Om en objekt är länkad till en databas, kan en informationfönster öppnas till högra sidan.


Lager sök

I den nya Karttjänst finns det en lager sök funktionen. Kolla av video!I nedanför bildet finns det kartlager "Byggnader (områden)" och mer information om Ympyrätalo som klickades.

Kuva kiinteistön tietoikkunasta


Nu på kartan

Dölja eller visa hjälp

På sidans högra nederkant finns ”Nu på kartan”-fönstret som visar alla valda grundkartor och material i en skiktlista. I fönstret kan man ändra skiktens genomskinlighet, ordning eller radera dem.

Kuva Nu på kartan -ja Lähestymiskartta-ikkunasta


Nu på kartan
Med den infosymbol bredvid kartlagers namn kan man öppna metadata fönstret. Genomskinlighet verktyget finns under kugghjulsymbol. Med X kan man ta bort en kartlager. Man kan också se kartlagers ordning.

Justera genomskinlighet
Man kan justera kartlags opacitet med en regulator som öppnas om man klickar kugghjul. Höger av regulator finns det opacitet i procenter (1 % = transparent, 100 % = synlig).

Kartlagers ordning
Grundkartan/materialen som är nederst i listan är nederst i kartvyn. Genom att dra pekaren på det önskade skiktet och hålla musens vänstra knapp nere, kan man släpa skiktet och ändra dess ordning.

Exportera, Dela

Dölja eller visa hjälp

Med "Exportera, Dela" kan man skapa en länk eller en inbäddad karta. Om man klickar "Exportera, Dela" öppnas en verktygfönster.

Kuva Dela -työkalusta

Skapa en länk
Med funktionen kan man skapa en länk till tillståndet som visas på rutan. Till länken kan man välja kartans position, aktiva grundkartor och material, en kommentar och ritningar: Peka en punkt, en linje eller ett område från kartan. Den färdiga länken kan kopieras.

Skapa en inbäddad karta
Det är också möjliga att skapa en inbäddad karta. Till kartan kan man välja olika användargränssnittkomponenter och man kan också justera kartans proportioner. Man kan utsikt hur kartan ser ut i förhandsvisningfönster.

Sedan kartan ser ut bra, kan man kopiera html-kod och använda det för en webkarta.

Skriv ut

Dölja eller visa hjälp

Skriv ut funktion finns i sidans vänstra kanten. Det är lätt att använda.

Kuva tulostusyökalusta

Välj pappersstorlek.
Välj sidorientering.
Välj skala.
Skriv en komment om du vill. Det ska visas i utgång.
Om du välj "inkludera Nu på kartan" skall utgång ha en list av kartlager som visas i kartvyn.

Sedan måste man välja plats som man vill skriv ut. Det finns en rektangel i kartvyn som man kan flytta till plats som man vill. Rektangeln uttryckas pappersstorlek med valt skala.
När rektangel är i korrekt plats, med en klick kan man välja utskriftsområde.
Sedan välj "Skriv ut" och man får en pdf fil som man kan spara eller skriv ut med en skrivare.

Ladda

Dölja eller visa hjälp

Ladda funktion finns i sidans vänstra kanten. Det öppnar en "Exportera innehåll til fil" verktygfönster.

Kuva lataustyökalusta

Med funktionen kan man ladda ner data om kartlager stöd nedladdningar.
Man kan utvälja hur man vill avgränsa en område till nedladdning. Det är möjligt att välja radie eller linjedragning för avgränsning.

Funktionen stöd många olika fil formater. Med någon formater det kan ta någon tid att skapa fil, so man måste ibland vänta lite.