Helsingfors Karttjänst - Bruksanvisningar

Allmän information

arrow Dölja eller visa hjälp

Övergripande beskrivning
Tjänsten som är implementerad med Sitowises SpatialWeb-teknik erbjuder ett interaktivt sätt att använda kartor och granska objekt. I tjänsten kan man fritt röra sig mellan olika kartfönster och sökfunktioner, byta kartor, påverka vad som visas på kartan samt använda olika kartfunktioner.

Tekniska krav för tjänsten
Tjänsten fungerar med följande webbläsare: Internet Explorer 11 och nyare, Microsoft Edge, Firefox, Chrome och Apple Safari. Webbläsaren bör ha JavaScript stöd på och kakor (cookies) bör vara tillåtna.

Tjänsten rekommenderas för användning med Google Chrome.

Komma igång
Tjänstens språk kan väljas från sidans högra överkant. Utgångsspråket är finska. Användingen av tjänsten kan börjas med att välja material (kartor, osv.) från vänstra kantens "Kartlager" meny eller söka ett objekt med Sök-funktionen.

Yleisnäkymä uudesta käyttöliittymästä

Rörelse på kartan
Rörelse på huvudkartan sker genom att dra kartan med musen. Kartans flyttning sker genom att hålla vänstra musknappen i botten och dra kartan i den önskade riktningen. Kartfönstrets justering kan ändras med att peka en ny position i minikartan som är nedre högra hörnet.
I kartfönstrets högra övrekant finns ”Zooma in”- och ”Zooma ut”-verktygen. Kartan zoomas in med plus-knappen och zoomas ut med minus-knappen. Tittningsdistansen kan även väljas med att flytta knappen som är på rullningslistan uppåt eller nedåt. Ytterligare kan kartfönstrets zoomas in till ett objekt med musens dubbelklickning. Med en mus som har rullegenskaper kan kartan zoomas in med att rulla framåt och zooma ut med rulla bakåt.

Kartfunktioner
Kartfunktionerna finns i kartfönstrets vänstra övre kant.

Kuva karttatyökaluista

Matterar den valda grundkartan/grundkartor och framhävar objekt som är på. Man kan också mäta ruttens längd eller områdets area om man klickan på linjal. Om man klickan på A, visar namnen på kartan för objekten i de valda objektkategorierna. Anpassa funktion anpassar alla valda objektkategoriers objekt till kartfönstret. Med koordinatverktyg får man koordinat från en punkt som är plaserats om kartan. Verktyg stöds två olika koordinatsystemer: EPSG:3879 och WGS84.

Sök  

arrow Dölja eller visa hjälp

Med Sök-funktionen kan man söka objekt som är i tjänsten. Sökningen sker från sidans vänster överkant. Sökningen kan utföras som en ordsökning eller en utvidgad sökning.

Ordsökning

Normal sökning

I det tomma sökfältet skrivs adressen för objektet som söks. Sökningen söker objektets namn enligt de inmatade tecknena. I sökningen finns det en förutsägande textsökning, dvs. sökfältet erbjuder färdiga objekt från tjänsten som passar till ordet du har skrivit.

Sökningen sker genom att klicka förstoringsglasikonen på högra sidan av sökfältet eller med att trycka Enter-tangenten. Andra möjliga sökobjekt kan vara ortnamn, stadsdel, tjänst, fastighetsbeteckning, byggnadens namn eller byggnadsbeteckning.Utökad sökning

Bilden av utökad sökning

Vid första välja en klass frpn Objektgrupp och sedan klicka på sök. Du ska få en lista med resultater och de också visas på kartan.

Sökresultater
Genom att klicka ett objekt från listan flyttat kart vyn till sökobjektets område. Genom att klicka objektets symbol på kartan kan man se objektets information. Ifall det på kartan finns flera objekt på varandra, visas en rullgardinsmeny varifrån man kan välja det önskade objektet.


Bilden av sökresultater

Om du öppnar sökresultaten till datatabellutsikt kan du exportera resultaten. Verktyg stöds många olika dataformater lika som Excel, GML, KML, AutoCAD, EsriShape, GeoPackage.

Bilden av sökresultat exportverktyg


Kartlager

arrow Dölja eller visa hjälp

Kartans visande och bytande
Bakgrundskartan som visas i tjänsten kan bytas genom att klicka kartans namn från listan eller genom sätta ett kryss i rutan framför det önskade materialet. Kartor kan betraktas på varandra genom att välja flera kartskikt samtidigt. Genom att ta bort krysset i rutan framför kartskiktet avlägsnas kartskiktet från kartfönstret.

Kuva uudesta aineistopalkista


I nedanför bilden finns det vita baskartan ovanpå en ortofoto:

Kuva kahdesta aineistosta päällekkäin

Kartlagers metadata
Infosymbol öppnar metadatadokument (på finska) som är bevarat i Helsingfors GIS-register.

Kuva uudesta aineistopalkistaVisande av objekt på kartan
Man väljer materialen som visas på kartan. En objektkategori öppnas genom att sätta ett kryss i lådan framför den önskade kategorin. Objektkategorin som visas i tjänsten kan bytas genom att klicka objektkategorins namn på listan eller byta krysset i lådan framför det önskade materialet. Material kan betraktas samtidigt på varandra genom att välja flera objektkategorier samtidigt. Genom att ta bort valet framför objektkategorin avlägsnas objekten från kartan.

Objektens information
Med att på kartan sätta musens pekare på objektets symbol visas objektets information. Genom att klicka objektets symbol på kartan visas objektets detaljerade information. Ifall det på kartan finns flera objekt på varandra, visas en rullgardinsmeny varifrån man kan välja det önskade objektet.

Kuva kohdetietojen hoveroitumisesta

Genom att klicka objektets symbol på kartan visas objektets detaljerade information. Om en objekt är länkad till en databas, kan en informationfönster öppnas till högra sidan.


Lager sök

I den nya Karttjänst finns det en lager sök funktionen. Kolla av video!I nedanför bildet finns det kartlager "Byggnader (områden)" och mer information om Ympyrätalo som klickades.

Kuva kiinteistön tietoikkunasta


Nu på kartan

arrow Dölja eller visa hjälp

På sidans högra nederkant finns ”Nu på kartan”-fönstret som visar alla valda grundkartor och material i en skiktlista. I fönstret kan man ändra skiktens genomskinlighet, ordning eller radera dem.

Kuva Nu på kartan -ja Lähestymiskartta-ikkunasta


Nu på kartan
Med den infosymbol bredvid kartlagers namn kan man öppna metadata fönstret. Genomskinlighet verktyget finns under kugghjulsymbol. Med X kan man ta bort en kartlager. Man kan också se kartlagers ordning.

Justera genomskinlighet
Man kan justera kartlags opacitet med en regulator som öppnas om man klickar kugghjul. Höger av regulator finns det opacitet i procenter (1 % = transparent, 100 % = synlig).

Kartlagers ordning
Grundkartan/materialen som är nederst i listan är nederst i kartvyn. Genom att dra pekaren på det önskade skiktet och hålla musens vänstra knapp nere, kan man släpa skiktet och ändra dess ordning.

Exportera, Dela

arrow Dölja eller visa hjälp

Med "Exportera, Dela" kan man skapa en länk eller en inbäddad karta. Om man klickar "Exportera, Dela" öppnas en verktygfönster.

Kuva Dela -työkalusta

Skapa en länk
Med funktionen kan man skapa en länk till tillståndet som visas på rutan. Till länken kan man välja kartans position, aktiva grundkartor och material, en kommentar och ritningar: Peka en punkt, en linje eller ett område från kartan. Den färdiga länken kan kopieras.

Skapa en inbäddad karta
Det är också möjliga att skapa en inbäddad karta. Till kartan kan man välja olika användargränssnittkomponenter och man kan också justera kartans proportioner. Man kan utsikt hur kartan ser ut i förhandsvisningfönster.

Sedan kartan ser ut bra, kan man kopiera html-kod och använda det för en webkarta.

Skriv ut

arrow Dölja eller visa hjälp

Skriv ut funktion finns i sidans vänstra kanten. Det är lätt att använda.

Kuva tulostusyökalusta

Välj pappersstorlek.
Välj sidorientering.
Välj skala.
Skriv en komment om du vill. Det ska visas i utgång.
Om du välj "inkludera Nu på kartan" skall utgång ha en list av kartlager som visas i kartvyn.

Sedan måste man välja plats som man vill skriv ut. Det finns en rektangel i kartvyn som man kan flytta till plats som man vill. Rektangeln uttryckas pappersstorlek med valt skala.
När rektangel är i korrekt plats, med en klick kan man välja utskriftsområde.
Sedan välj "Skriv ut" och man får en pdf fil som man kan spara eller skriv ut med en skrivare.

Ladda

arrowDölja eller visa hjälp

Ladda funktion finns i sidans vänstra kanten. Det öppnar en "Exportera innehåll til fil" verktygfönster.

Kuva lataustyökalusta

Med funktionen kan man ladda ner data om kartlager stöd nedladdningar.
Man kan utvälja hur man vill avgränsa en område till nedladdning. Det är möjligt att välja radie eller linjedragning för avgränsning.

Funktionen stöd många olika fil formater. Med någon formater det kan ta någon tid att skapa fil, so man måste ibland vänta lite.

3d-karta

arrowShow or hide this section


2d-kartvyn
I det övre högra hörnet av 2D-kartvyn finns zooma in- och zooma ut -knapparna, en slags skiva för att vända kartan åt olika vädersträck, en s.k. återställningsknapp för att återställa kartan i dess standardposition samt ett skjutreglage för att växla mellan 2D- och 3D kartvyerna. Därutöver i 3D-kartvyn finns två lutningsknappar för att luta på kartan framåt eller bakåt.
skjutreglaget för att växla mellan 2D- och 3D-kartvyerna
Bild: kontrollknappar samt 2d-3d-växling
Genom att klicka på skjutreglaget kan man växla mellan 2D- och 3D-kartvyerna.
skjutreglaget i 3D-kartvy -position
Bild: kontrollknappar i 3d-vyn; förutom zoomning och positionsjusteringsskiva även justering i höjdled (uppåt- och nedåtpilarna)
Nu lutinginknappar visas på kontrollen

Läs mer detaljerad instruktioner här...

Statistikkartor

arrowShow or hide this section

Karttjänsten erbjuder några specialnivåer som skapas med hjälp av applikationen för tematiska kartor. Dessa finns främst under huvudrubriken Statistik. Där har man samlat olika slags färdiga vyer från statistikdatabasen Helsingforsregionens områdesserier indelade i delområden utifrån områdesseriernas statistik.
statistik-kartlagergruppor
Tills vidare finns områdesseriernas statistikteman i material enligt bilden.

Statistik eksemplar
Du kan välja önskat material i materialets mappträd. På kartan syns områdenas värden temavis färgmarkerade. Förklaring till dessa visas i fönstret Nu på kartan. Inställningarna och tidpunkten kan justeras enligt önskemål i rullgardinsmenyn och med skjutreglaget. Inställningsparametrarna varierar beroende på materialet och även antalet parametrar kan variera mellan olika material. Det finns dock en allmän årsserie, så man kan använda tidslinjens skjutreglage.

inställningar
Temakartans inställningar kan gömmas och visas med hjälp av en knapp som framträder som en fortsättning till raden med funktioner

tema
Genom att klicka på områdena på kartan får man upp en informationsblankett där man kan se ett linjediagram som beskriver typiska tidsmässiga variationer samt referenskurvor (stapel- eller cirkeldiagram beroende på materialet) med de övriga områdenas uppgifter.

Genom att föra muspekaren över diagrammen visar funktionstipsen mer detaljerad information.

Dataskydd och kakor

arrow Dölja eller visa hjälp

Kartservicen använder kakor.
Med hjälp av kakor erbjuder vi en mer personlig användarupplevelse.
Kakor (cookies) är små textfiler som webbläsaren sparar på din dator eller mobila enhet då du besöker en webbplats. Termen ”kaka” omfattar på dessa sidor även andra motsvarande tekniker. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera. Kakor som inte är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera kan också användas. De används bland annat för analys, uppföljning och marknadsföring, och avsaknaden av dem hindrar inte att nättjänsten fungerar. Sådana kakor kan användas med användarens samtycke.
Kakorna kan vara första partens kakor eller tredje parters kakor. Första partens kakor skapas av samma webbplats som användaren besöker. Tredje parters kakor skapas av en utomstående part.

Karttjänstens sparar för närvarande information i kakor om valt språk, skuggnings- och belysningsparametrarna i 3D-läget, samt information som övervakar statistiken över användningen av tjänsten. Användaren förblir alltid anonym.

Kartservicen använder hel.fi responsformulär och information om deras dataskydd finns i anslutning till dem.
https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/information/information/sakerhet

Uppgifterna som samlas in för besöksstatistik om tjänsten anonymiseras så att de inte kan kopplas till enskilda personer. Sådana uppgifter är:

• IP-adressen från vilken besökaren kommer till stadens webbplats
• tidpunkt
• vilka sidor användaren besökt i tjänsten
• typ av webbläsare
• regionala platsdata som inte kan användas för att identifiera användaren

Om du vill kan du förhindra att din webbläsare använder kakor, ta bort sparade kakor eller be din webbläsare att meddela dig om nya kakor. Att blockera eller ta bort kakor kan störa vissa funktioner på vår webbplats.

Mer information om kakor och krav finns på Traficoms webbplats https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/var-verksamhet/reglering-och-tillsyn/konfidentiell-kommunikation

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera cookie-policyer, till exempel på grund av serviceutveckling eller obligatorisk lagstiftning.