Luonnonsuojelualue
Mustavuori-Porvarinlahti (7)


Pinta-ala (kartalta)
36,50 ha

Kohdekuvaus

Luonnonsuojelualueeseen kuuluu Helsingin puoleinen osa Mustavuoren alueesta sekä osa valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan sisältyvästä Porvarinlahdesta. Mustavuoren valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva lehto-osuus sijaitsee Vantaan puolella. Helsinki ehti rauhoittaa oman puolensa ennen kuin suojeluohjelma valmistui.

Helsingin puoleinen metsä on pääosin kuusivaltaista sekametsää, jonka seassa on lehtomaisia kangasmetsäkaistaleita sekä avokallioita ja kitukasvuisia kalliomänniköitä. Keväällä lehtokaistaleet hehkuvat keltavuokon ja kevätlinnunherneen kukkia.

Alueen linnustossa sekoittuvat lehti- ja kuusimetsien lajit: peippo, sirittäjä, mustapääkerttu, kultarinta, tiltaltti, ja töyhtötiainen. Lähes vuosittain alueella tavataan myös idänuunilintu, pikkusieppo, pyy ja teeri. Myös harvinainen pohjantikka on pesinyt alueella.

Porvarinlahti:
Porvarinlahti muodostaa osan Östersundomin lintuvesistä ja kuuluu siten valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Lahden suupuoli sijaitsee Sipoon ja Vantaan puolella. Helsingille kuuluu lahdenperukka, joka on lähes umpeenkasvanut. Ruoikon ja rantaniittyjen vyöhykkeinen kasvillisuus on kuitenkin säilynyt hyvin ja lahden vesi on pysynyt melko puhtaana.

Lahdella pesii vuosittain noin 40 lintulajia, joista mielenkiintoisin lienee kirjokerttu, mutta myös ruisrääkkiä ja viiksitimaleita voi tavata. Petolinnut, joista osa pesii lähialueilla, saalistavat lahdella säännöllisesti.

Mustavuori-Porvarinlahti on Natura 2000 -alue.

Liikkuminen alueella: Mustavuoren- Porvarinlahden suojelualueella saa liikkua vapaasti lukuun ottamatta kevättä ja kesää (1.4. - 15.7.), jolloin on pysyttävä poluilla ja ulkoilureiteillä. Eksymisen välttämiseksi on syytä painaa kulkemansa reitti mieleen, polkuverkosto on tiheä.

Vantaan puolella Vikkullantien päässä on pysäköintipaikka ja lintutorni.


Tapahtumat

Pvm
22.11.1993
Tapahtumatyyppi
Päätös
Kuvaus
Uudenmaan lääninhallituksen päätös 22.11.1993 (rauhoituspäätöksen 16.11.1987 muuttamisesta)

Pvm
16.09.1987
Tapahtumatyyppi
Päätös
Kuvaus
Uudenmaan lääninhallituksen rauhoituspäätös 6115/16.9.1987

julkaisut

Raportti
Nimi
Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2011. Vuosien 2001-2011 yhteenveto
Tekijä
Yrjölä ym. 2012
Sarja
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2012
Painopaikka
Helsinki
Vuosi
2012
Linkki

Raportti
Nimi
Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta 2003
Tekijä
Lauri Erävuori, Hanna Johansson
Sarja
Vuosaaren satamahankkeen julkaisuja 2/2004
Painopaikka
Helsinki
Vuosi
2004
Linkki

Esite
Nimi
Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä
Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka
Helsinki
Vuosi
2001

Kohteen lajihavainnot