Lepakkokohteet
Kivinokka (28/03)


Pinta-ala (kartalta)
41,92 ha

Arvoluokat

A
Arvokas lepakkoalue (2014 kriteeristö)

Kohdekuvaus

SIJAINTI: Kivinokan niemi ulottuen Saunalahteen asti.

KUVAUS: Alueella on tervalepikkoja, iäkäs järeä kuusikko, sekametsiä, uimarantoja, ja viljelypalstoja, joten alue tarjoaa lepakoille monipuolisia saalistusalueita. Avovesi- ja ruovikkorantoihin muodostuu pienipiirteisiä suojaisia alueita. Mökit sekä vanhat puut tarjoavat lepakoille piilopaikkoja, ja lisääntymispaikkoja. Todennäköisesti kolonioita on useampia.

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat, korvayökkö, pikkulepakko

Vuoden 2014 kartoituksessa alueelta tavattiin uutena lajina korvayökkö (vertailu vuoden 2003 kartoitukseen).

LISÄTIEDOT: Tyynellä ilmalla Kivinokan länsi- ja pohjoisrannat ovat erinomaisia saalistuspaikkoja vesisiipoille, tällöin niiden ruokailu-alue yhtyy salmen yli Kulosaaren Leposaaren salmen ruokailualueeseen, etelässä venekerhojen alueelle ja lännessä laajemminkin Vanhankaupunginlahden merelliseen ruokailualueeseen, mahdollisesti myös Lammassaaren–Kuusiluodon rannoille. Pohjanlepakot käyttävät samoja merialueita. Viiksisiippakanta on alueen pohjoisrannalla runsas Kivinokan ulkoilupuistosta läpi niemen itärannalle asti. Pohjoisrannan rantametsät ja Lintulavan järeä kuusikko tarjoavatkin viiksisiipoille erinomaiset saalistusalueet ja piilopaikat.
Uhkatekijänä Kivinokan alueelle on metsänhoito ja katuvalaistuksen lisääminen. Rantapuusto etenkin tervalepikot ja pystyyn kuivuvat suuret kuuset tulisi säästää. Rantapuuston takana on pieniä aukkopaikkoja, jotka ovat hyviä pohjan- ja pikkulepakon saalistusalueita. Alueen monimuotoinen rakennuskanta tulisi säilyttää. Viiksisiipat karttavat muun muassa Kivinokan valaistua keskuskujaa, joten viiksisiippa-alueita ei tulisi tarpeettomasti valaista. Sen metsänhoitotöissä tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta. Lintulavan edustalta ja kuusikosta tavattiin säännöllisesti myös korvayökköjä.

PIILOPAIKKOJEN LUOMINEN: Alueen lepakkokannan olosuhteita parantaisi mökkien yhteyteen lepakoille rakennettavat piilopaikat, lepakkopöntöt ja -laatikot.


Tapahtumat

Pvm
24.10.2022
Tapahtumatyyppi
Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus
Arvoluokittelun tunnus muutettu. Kohteen arvo ei ole muuttunut. Arvoluokitus nyt A, B, C. Aikaisemmin luokittelu oli I, II, III. Jälkimmäiset arvoluokkatunnukset käytössä lepakkotieteellisen yhdistyksen arvoluokituksen mukaisesti arvotetuilla kohteilla.

Pvm
26.11.2014
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen rajausta muutettu v. 2014 lepakkoselvityksen rajauksen mukaiseksi.

julkaisut

Raportti
Nimi
Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014
Tekijä
Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy
Sarja
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38
Vuosi
2014
Linkki

Raportti
Nimi
Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2003
Tekijä
Yrjö Siivonen
Sarja
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2004
Painopaikka
Helsinki
Vuosi
2004
Linkki

Kohteen lajihavainnot