Lepakkokohteet
Kivinokan itäosa (8/14)


Pinta-ala (kartalta)
32,42 ha

Arvoluokat

B
Tärkeä lepakkoalue (2014 kriteeristö)

Kohdekuvaus

SIJAINTI: Kulosaaren kartano ympäristöineen ulottuen idässä Saunalahdelle asti.

KUVAUS: Alueella on tervalepikkoja, pienvenesatamia, kartano huoltorakennuksineen, iäkkäitä sekametsiä, puisto ja vapaa-ajan mökkejä. Avovesi- ja ruovikkorantoihin muodostuu pienipiirteisiä suojaisia alueita. Lepakoiden ruokailualue yhtyy pohjoisessa Kivinokan lepakkoalueeseen, lännessä Kulosaaren Leposaaren lepakkoalueeseen ja Vanhankaupunginlahden ruokailualueisiin. Alueella on todennäköisesti useita lepakkokolonioita.

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat ja korvayökkö

LISÄTIEDOT: Sään ja hyönteisten esiintymisen mukaan lepakot hajaantuvat tai kasaantuvat tietyille alueille. Tyynellä ilmalla koko länsiranta on erinomainen saalistuspaikka vesisiipoille Naurissalmen sillalle asti. Lepakoiden ruokailualue yhtyy pohjoisessa Kivinokan lepakkoalueeseen, lännessä Kulosaaren Leposaaren lepakkoalueeseen ja Vanhankaupunginlahden ruokailualueisiin. Pohjanlepakot saalistavat samoilla vesistö-ja ranta-alueilla sekä alueen eteläpuolella olevan siirtolapuutarhan yllä. Viiksisiipat viihtyvät alueen koillisosan järeissä kuusikoissa. Pohjanlepakot saalistavat myös koillisrannan rantametsien ja ruovikon yllä.

PIILOPAIKKOJEN LUOMINEN: Naurissalmensillan alusrakenteisiin sijoitettavilla rakenteilla voisi lisätä suojapaikkoja alueen vesisiipoille. Myös Kartanon alueella oleviin rakennuksiin voisi sijoittaa lepakoiden piilopaikka- ja koloniarakenteita. Saunalahden pohjukassa on tunneli, joka voi toimia lepakoiden talvehtimispaikkana.


Tapahtumat

Pvm
24.10.2022
Tapahtumatyyppi
Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus
Arvoluokittelun tunnus muutettu. Kohteen arvo ei ole muuttunut. Arvoluokitus nyt A, B, C. Aikaisemmin luokittelu oli I, II, III. Jälkimmäiset arvoluokkatunnukset käytössä lepakkotieteellisen yhdistyksen arvoluokituksen mukaisesti arvotetuilla kohteilla.

julkaisut

Raportti
Nimi
Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014
Tekijä
Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy
Sarja
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38
Vuosi
2014
Linkki

Kohteen lajihavainnot