Tärkeät lintualueet
Malmin lentokenttä (63)


Pinta-ala (kartalta)
92,44 ha

Arvoluokat

2
Arvoluokan 2 linnustokohde

Kohdekuvaus

Vuonna 1936 avattu Malmin lentoasema sijaitsee Helsingin koillisosassa. Se on lähes kokonaan puutonta niittyä kiitoratojen ohessa. Ainoastaan reunoilla on muutamia puita ja pieniä pensaikkoja. Aseman rakennelmat ja varikot ovat kentän eteläpäädyssä. Kiitoratojen ja rullausteiden ulkopuolelle jäävä avoin alue on heinä- ja ruohoniittyä, joka ajetaan koneella aika ajoin lyhyeksi lentoturvallisuuden takia. Niittyalueella on muutamin paikoin kosteita painanteita.

ALUEEN EDUSTAVIN PESIMÄLAJISTO: pikkutylli (2), niittykirvinen (20), kivitasku (3), pikkulepinkäinen (1).

ALUEEN MERKITTÄVÄ LEVÄHTÄVÄ LAJISTO: kapustarinta (10–20), töyhtöhyyppä (300–500), tylli (10–25), suokukko (20–75), heinäkurppa (4–7).

ALUEEN HUOMIOON OTTAMISEN KANNALTA ON TÄRKEÄÄ: laajojen niittyalueiden ylläpito loppukesän niitolla.


julkaisut

Raportti
Nimi
Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä lintulajisto 2017
Tekijä
Margus Ellermaa
Sarja
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8
Vuosi
2018
Linkki