Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Kivihaan itäpuolen kalliosuo (34/90)


Pinta-ala (kartalta)
0,72 ha

Arvoluokat

III
kohtalaisen arvokas

Kohdekuvaus

Kohteessa on v. 2021 tehty päivityskartoitus, jonka tiedot on tallennettu kohdekuvaukseen.

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Alun perin kohde on ollut Helsingin oloissa poikkeuksellisen suuri ja tyypiltään erikoinen kalliosuo, joka on pääosintaan koostunut märistä nevamaisista pinnoista sekä suppeammista korpimaisista ja rämemäisistä mättäistä. Luoteispäässään suolaakso päättynyt kausivetiseen allikkoon. Vuoden 2021 päivityskartoituksessa suoalue oli suurelta osin kuivunut, eikä havaittavissa ollut varsinaista märkien nevapintojen ja korpi-rämemättäiden vuorottelua. Rahkasammalet ovat kuitenkin vallitsevina pohjakerroksessa, joka paikoin kulunut virkistyskäytön seurauksena. Puiden tyvillä ja reunaosissa on metsä- ja rämevarpuja, jälkimmäisiä tosin melko harvassa, juolukka runsaimpana. Satunnaisissa kosteammissa painanteissa terttualpi runsaana. Isokarpaloa vain hyvin pienialaisesti eteläosissa. Pullosaraa ja kurjenjalkaa esiintyy luoteisosan allikossa, joka on kuivunut. Puustossa mänty, hieskoivu, eteläosissa myös harmaa- ja tervaleppä. Pensaskerroksessa virpapaju ja lehtipuiden taimet (ml tammi) yleisinä, kuusentaimia harvakseltaan. Kohteen lajistossa myös mustikka, puolukka, terttualpi, metsäalvejuuri, virpapaju, suopursu, suomuurain, jokapaikansara, juolukka, jouhivihvilä, isokarpalo, oravanmarja, hieskoivu ja  mänty. Kohteelle aikaisemmin kirjatuista tupasvillaa ei havaittu vuoden 2021 päivityskartoituksessa. Luoteisosaan kasattu puutarhajätteitä ja nurmikkoa. Alue paikoin voimakkaasti kulunut.

ARVOLUOKKA: III (lisäarvot). Lisäarvoina joltinenkin luonnontilaisuus, kasvillisuustyyppien erikoisuus, laajuus ja sijainti (Keskuspuiston eteläisimpiä kalliosoita).
Luonne muuttunut kuivemmaksi, korpipintoja ei juurikaan esiinny (v. 2021 päivityskartoitus). Suot kuitenkin harvalukuisia, ja siten huomionarvoinen kohde.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2004: Rajausta on laajennettu luoteeseen päin liittämällä kohteeseen sikäläiset laakson pohjan korvet ja kausivetinen allikko. Kaakossa rajausta on supistettu poistamalla kohteesta kuivaa maata.


Tapahtumat

Pvm
07.06.2022
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen tiedot on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2021. 7.6.2022 on päivitystietojen tallennuksen aloituspäivämäärä koko v. 2021 kartoitetun aineiston osalta.

Pvm
16.04.2014
Tapahtumatyyppi
Kohteen rajaus / rajauksen muutos
Kuvaus
Arvokkaan kasvikohteen 34/90 rajausta muutettu: Kohteen pohjoisosa siirretty rakennusviraston toimittaman kosteikkorajauksen mukaiseksi.

Pvm
15.02.2006
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2004.

Kohteen lajihavainnot