Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Purolaakso Ilmalasta länteen (35/90)


Pinta-ala (kartalta)
1,16 ha

Arvoluokat

II
huomattavan arvokas

Kohdekuvaus

Kohteessa on v. 2021-2022 tehty päivityskartoitus, jonka tiedot on tallennettu kohdekuvaukseen.

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Purolaakson (puro perattu ojamaiseksi) pohjoisosa on sekapuustoista (kuusi, koivut, vaahtera, tervaleppä, harmaaleppä) saniaislehtoa. Alue on paikoin heinittynyt. Eteläosissa itäpuolella kuusi on puustossa vallitsevana, länsipuolella kuusia harvennettu ja lehtipuiden osuus suurempi. Eteläosa on muuttunut puuston harvennuksen seurauksena, eikä alueella ole erotettavissa selkeitä korpilaikkuja. Kasvillisuus on muuttunut ja heinittynyt. Koko alueella on runsaasti lahopuuta. Vieraslajeja on eri puolilla aluetta, mm. jättipalsami ja rikkapalsami.

Kohteen lajistoon kuuluvat mm. kevätlinnunsilmä (pohjoisosassa pienehköllä alueella satoja yksilöitä molemmin puolin uomaa), korpi-imarre, hiirenporras, metsäkorte, käenkaali, metsäimarre, vadelma, jänönsalaatti, purolitukka, metsätähti, mustikka, kultapiisku, sormisara, lillukka, mesimarja, rönsyleinikki, taikinamarja, tuomi, metsäalvejuuri, ranta-alpi, mesiangervo, pohjanpunaherukka, syyläjuuri, maahumala, vuohenputki, katkeratatar, haarapalpakko, suikeroalpi, koiranheinä, tesma, suo-orvokki, kielo, leveäosmankäämi, oravanmarja, röyhyvihvilä, lehtoarho ja pähkinäpensas.

Vuoden 2021 päivityskartoituksessa ja v. 2022 tehdyssä lisätarkistuksessa ei havaittu kohteelle aikaisemmin kirjattuja hentosaraa (valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen) eikä sudenmarjaa.

ARVOLUOKKA: II (Helsingissä vaarantunut mesimarja ja Helsingissä silmälläpidettävä kevätlinnunsilmä, lisäarvona Helsingissä muuten huomionarvoinen laji purolitukka).


Tapahtumat

Pvm
07.06.2022
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen tiedot on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2021. 7.6.2022 on päivitystietojen tallennuksen aloituspäivämäärä koko v. 2021 kartoitetun aineiston osalta.

Pvm
16.04.2014
Tapahtumatyyppi
Kohteen rajaus / rajauksen muutos
Kuvaus
Arvokkaan kasvikohteen 35/90 rajausta muutettu: Tien/tiesilllan alue leikattu pois kohteesta. Sillan alus on hiekkaa. Muutoksen jälkeen kohde on kaksiosainen.

Pvm
31.12.2012
Tapahtumatyyppi
Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus
Kohteen arvoluokka on muuttunut. Muutos tehty v. 2012 arvoluokkapäivityksen yhteydessä. Lisätietoa aineistokuvauksessa.

Pvm
15.02.2006
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2004.

Kohteen lajihavainnot