Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Pajamäen linnoituskallio (35/91)


Pinta-ala (kartalta)
5,14 ha

Arvoluokat

I
hyvin arvokas

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on komeimpia ja parhaiten säilyneitä Helsingin maalinnoitusketjun isoimmista kallioista. Kallion näyttävien ketojen kasvisto on rikas ja monipuolinen jäseninään muiden muassa ketonoidanlukko, ahokissankäpälä, tuoksusimake, lituruoho, mäkiarho, mäkikaura, kissankello, ahdekaunokki, ketokeltto, hina, ketoneilikka, mäkihorsma, karvaskallioinen, kevätkynsimö, tanakkasilmäruoho, lampaannata, piennarmatara, mäkikuisma, mäkitervakko, mäkilemmikki, hietalemmikki, litteänurmikka, hopeahanhikki, orjanruusu, suppujäsenruoho, keltamaksaruoho, isomaksaruoho, kalliohatikka, punasolmukki, ukontulikukka, ketotädyke, kevättädyke, mäkivirvilä, aho-orvokki ja keto-orvokki. Taisteluhautojen seinämien ja pohjien sekä myös luonnontilaisten kallionrinteiden kasvistoon kuuluvat runsaat haisukurjenpolvi, haurasloikko, karvakiviyrtti, kivikkoalvejuuri, kallioimarre ja lehtoarho sekä niukempi liuskaraunioinen. Kallion länsijyrkänteen alusen metsä on kuivahkoa lehtoa, jonka kasvistoa luonnehtivat taikinamarja, koiranheisi, sormisara, kielo, sudenmarja, lehtonurmikka ja nuokkuhelmikkä.

ARVOLUOKKA: I (alueellisesti uhanalaiset lajit ketonoidanlukko ja ahokissankäpälä, valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit ketoneilikka ja kellotalvikki sekä huomattavat lisäarvot). Lisäarvoina Helsingissä silmälläpidettävä laji liuskaraunioinen, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit ketotädyke, kevättädyke, mäkiarho, mäkihorsma ja mäkilemmikki sekä kasvistollinen ja maisemallinen näyttävyys, monipuolisuus, kasvillisuustyyppien edustavuus (kalliokedot), historialliset arvot (maalinnoitusketjun hienoimpia kohteita) ja laajuus.

RAJAUKSEN TARKENNUS V. 2005: Rajausta on hieman laajennettu luonnollisemman kokonaisuuden aikaansaamiseksi.


Tapahtumat

Pvm
31.12.2012
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.

Pvm
28.02.2006
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2005.

Kohteen lajihavainnot