Lajiraportti


Laji
Mehiläishaukka
Pernis apivorus
Eliöryhmä
Eläin
Lintu

Suojeluarvot Linkki


Peruste
EU:n lintudirektiivi 79/409/EEC, LIITE 1
Suojeluarvo
EU lin1 = Lintudirektiivin liitteen I laji
Linkki
Lisätieto
Lintudirektiivin I-liitteen lajit, joiden elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien lisääntyminen ja eloonjääminen niiden levinneisyysalueella.

Peruste
Luonnonsuojeluasetus 160/1997, LIITE 4
Suojeluarvo
U = Uhanalainen laji (luonnonsuojeluasetus)
Linkki

Peruste
Suomen lajien uhanalaisuus 2019
Suojeluarvo
EN_2019 = Erittäin uhanalainen (Endangered)
Linkki
Lisätieto
Ei ole säädös.

Kohde

kohdeluokka
Lintuatlas-ruudut

Nimi
Uutela NE
Kohde
162
Havaintosarja
Liikkumisluokka
1 = Paikallinen
Pesimisvarmuus
1 = Epätodennäköinen pesintä

Nimi
PikkuNiinisaariW
Kohde
163
Havaintosarja
Liikkumisluokka
1 = Paikallinen
Pesimisvarmuus
1 = Epätodennäköinen pesintä

Nimi
Viikin pellot N
Kohde
91
Havaintosarja
Liikkumisluokka
1 = Paikallinen
Pesimisvarmuus
1 = Epätodennäköinen pesintä

Nimi
Santahamina Likolampi
Kohde
305
Havaintosarja
Liikkumisluokka
1 = Paikallinen
Pesimisvarmuus
5 = Mahdollinen pesintä

kohdeluokka
Luonnonsuojelualue

Nimi
Mustavuori-Porvarinlahti
Kohde
7